Det Evige Verdensbillede, bog 5 (Det Tredje Testamente) - Efterladte symboler - Udvalgte tekster

Af: Martinus

Læseprøve

Beskrivelse

Første del af bogen indeholder 33 symboler med forklaringer, som ikke tidligere har været udgivet i bogform. Symbolforklaringerne omhandler hovedsageligt emnet "sygdom og helbredelse i kosmisk belysning" og stammer primært fra båndoptagelser af foredrag med Martinus. Anden del af bogen indeholder udvalgte tekster fra værket, der belyser de emner symbolerne illustrerer. Indeholder symbolerne 45-77 med forklaringer: 45. Menneskelegemet som stjernesystem 46. Menneskets atomverden og grundenergierne 47. Den sunde menneskeorganisme 48. Sygdom i menneskeorganismen 49. Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden 50. Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet 51. Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet 52. Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet 53. Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet 54. Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet 55. Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet 56. Den sunde atomvirksomhed i organismen 57. Elektronsprængning i menneskets atomverden 58. Atomforgiftning 59. Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet 60. Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet 61. Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet 62. Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet 63. Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet 64. Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet 65. Atomkatastrofernes udslag i organismen 66. Mennesket i det fuldkomne tankeklima 67. Den animalske og den vegetariske føde 67A. Den ideelle fødes vibrationer 68. Mavesyre, kogning og kosten 69. Den animalske fordøjelse 70. Den vegetariske fordøjelse 71. Skæbneelement og talentkerner under diskarnation 72. Skæbneelement og talentkerner under inkarnation 73. Den defekte organisme 74. Den defekte organisme og skæbneelementet 75. Menneskets talentkerneødelæggelse 76. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske 77. Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske

Yderligere informationer